Blisko 30 lat na rynku

PL AEOF 340000100001

Szanowni Państwo

 

Serdecznie witamy na stronie firmowej Agencji Celnej AGCEL Sp. z o.o.

Agencja istnieje od 31.03.1993r. kiedy to otrzymaliśmy z Głównego Urzędu Ceł zezwolenie Nr 109 na prowadzenie działalności usługowej jako agencja celna.Wieloletnie doświadczenie, które zdobyliśmy podczas współpracy z administracją celną, firmami krajowymi i zagranicznymi oraz klientami indywidualnymi, pozwala nam elastycznie dopasowywać się do oczekiwać i potrzeb naszych klientów. Istotnym dla nas celem jest zapewnienie nie tylko usługi satysfakcjonującej klienta pod względem jakościowym, ale również i ekonomicznym. Klientom naszym oferujemy korzystne i konkurencyjne warunki współpracy dając mu prawo do indywidualnego negocjowania zasad współpracy. Będąc firmą nowoczesną staramy się działać według wymogów współczesnego rynku oferując Państwu coraz to szerszy zakres usług do czego przyczyniło się również udzielone nam zaufanie administracji celnych uzyskując status upoważnionego przedsiębiorcy AEO popartego świadectwem AEO (uproszczenia celne, bezpieczeństwo i ochrona) nr PL AEOF 340000100001.

Naszym atutem jest umiejscowienie biura agencji w budynku gdzie ma siedzibę Oddział Celny, co niewątpliwie ułatwia i skraca czas dokonywanych odpraw celnych.

Pozdrawiamy i zapraszamy do współpracy.

 

Obsługa celna

 

Na podstawie udzielonego upoważnienia proponujemy Państwu prowadzenie kompleksowej obsługi celnej, a w szczególności:

 • Dokonywanie odpraw celnych w eksporcie, imporcie i tranzycie, procedury gospodarcze
 • Dokonywanie odpraw celnych w eksporcie /wywozie/ w procedurze uproszczonej z własnego miejsca uznanego zlokalizowanego w Starachowicach, procedura ta umożliwia również dokonywanie odpraw poza godzinami urzędowymi Oddziału Celnego
 • Uiszczanie w imieniu naszych kontrahentów należności celnych, podatkowych i innych związanych ze zgłaszaniem towaru przed Urzędem Celnym – za uzgodnieniem
 • Wypełnianie karnetów TIR, ATA, listów przewozowych CMR
 • Wystawianie świadectw pochodzenia, dokumentów EUR. 1, dokumentów T5
 • Odbieranie i przekazywanie do klienta komunikatów elektronicznych typu IE599 do celów podatkowych
 • Procedury uproszczone w imporcie, w tym również w formie bezgotówkowej wg. art. 33a ustawy o VAT
 • Wnoszenie odwołań i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne
 • Występowanie o uzyskanie pozwoleń wydawanych przez organy celne
 • Przygotowanie dokumentów na obrót towarowy z UE towarów akcyzowych.

W celu reprezentowania Państwa przez naszą firmę przed organem celnym musimy wcześniej otrzymać stosowane upoważnienie.

Druk upoważnienia można pobrać w dziale „Druki do pobrania„.

Wraz z upoważnieniem należy dostarczyć dokumenty firmy.

 

Intrastat

 

INTRASTAT, to System Statystyki Obrotów Towarowych pomiędzy państwami członkowskimi UE.

Konsekwencją wprowadzenia w Polsce (od dnia 1 maja 2004r.) systemu INTRASTAT jest nałożenie na podmioty prowadzące obrót towarowy z pozostałymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej obowiązku przekazywania informacji o zrealizowanych przez nich obrotach, tj. o dokonanym przywozie towarów z terytorium UE na terytorium Polski – nabycie wewnątrz wspólnotowe i wywozie towarów z terytorium Polski na terytorium Wspólnoty – dostawa wewnątrz-wspólnotowa.

Deklaracje INTRASTAT są składne w cyklach miesięcznych. Jest to zbiorcza, miesięczna informacja o dokładnych przywozach i wywozach towarów.

Posiadając długoletnie doświadczenie w obsłudze handlu zagranicznego podmiotów krajowych, zapewniamy naszym klientom solidną i rzetelną obsługę w sporządzaniu dokumentów statystycznych INTRASTAT.

Świadczymy kompleksową obsługę obrotu towarowego pomiędzy państwami Unii Europejskiej w ramach systemu INTRASTAT na podstawie udzielonego upoważnienia:

 • sporządzenie faktur wewnątrz wspólnotowych WDT, WNTY,
 • opracowanie deklaracji INTRASTAT,
 • przekazywanie deklaracji do izb celnych,
 • reprezentacja przed izbą celną, składanie wyjaśnień,
 • archiwizacja danych przekazywanych do izb celnych,
 • sporządzanie zestawień indywidualnych,

Dokumenty odbieramy osobiście lub za pomocą faksu lub e-mail’a

W celu reprezentowania Państwa przez naszą firmę przed organem celnym musimy wcześniej otrzymać stosowane upoważnienie.

Druk upoważnienia można pobrać w dziale „Druki do pobrania„.

Wraz z upoważnieniem należy dostarczyć dokumenty firmy.

 

System ECS

 

System ECS, to System Kontroli Eksportu (ang. Export Control System) jest wspólnotowym systemem obsługującym elektronicznie zgłoszenie wywozowe.

Zapewnia automatyzację procedury wywozu i jej pełny monitoring. Umożliwia elektroniczne potwierdzenie wyprowadzenia towarów poza obszar celny Wspólnoty.

W ramach systemu ECS :

 • dokonujemy odprawy celne w procedurze wywozu
 • zapewniamy pełny monitoring operacji wywozowej,
 • prowadzimy archiwizację potwierdzeń wywozu towarów poza granicę Unii Europejskiej.
 • przesyłamy do klienta komunikaty IE599 i inne tego typu.

 

System NCTS

 

NCTS, to Skomputeryzowany System Tranzytowy (ang. New Computerised Transit System) dla obsługi wspólnotowej procedury tranzytowej w UE oraz wspólnej procedury tranzytowej WPT na dokumencie TDT.

System NCTS obsługuje przewozy towarów w ramach wspólnej/wspólnotowej procedury tranzytowej we wszystkich jednostkach administracji celnej, w których dokonywane są odprawy towarów jak i w krajach rozszerzonej Unii Europejskiej i krajach EFTA, będących stronami Konwencji o WPT (Norwegia, Szwajcaria, Islandia).

Posiadając długoletnie doświadczenie w obsłudze handlu zagranicznego podmiotów krajowych, zapewniamy naszym klientom solidną i rzetelną obsługę w sporządzaniu nowych dokumentów w ramach systemu NCTS.

Świadczymy kompleksową obsługę obrotu towarowego w ramach wspólnej procedury tranzytowej WPT

Dokonujemy odprawy celne tranzytowe w ramach systemu NCTS

 

Akcyza

 

Sporządzamy deklaracje akcyzowe AKC-U do urzędu celnego na sprowadzane z Unii Europejskiej samochody osobowe, jak i sprowadzonych z kraju trzeciego (z poza UE), a oclonych w UE np. USA, Kanada itp.

Do przygotowania deklaracji potrzebne są nastepujące dokumenty oryginały do wglądu):

 • dokumenty zakupu auta (umowa kupna, faktura, umowa darowizny itp.),
 • dokumenty samochodu – karta pojazdu, dowód rejestracyjny, ubezpieczenie pojazdu,
 • w przypadku braku w dokumentach samochodu numeru VIN (nr nadwozia), pojemności, lub roku produkcji – zaświadczenie ze stacji kontroli pojazdów zawierające te dane.
 • dowód odprawy celnej auta na terenie UE (w przypadku samochodów sprowadzanych z poza Unii Europejskiej)

Prosimy pamiętać aby mieć przy sobie numer NIP i dowód osobisty, ewentualnie upoważnienie.

 

Doradztwo celne

 

Oferujemy doradztwo w zakresie celno-podatkowym. Pomagamy w rozwiązywaniu problemów z zakresu przepisów celnych i podatkowych (podatek akcyzowy i VAT), oraz w uzyskaniu wszelkich zezwoleń wydawanych przez organy celne.

Zakres i warunki usług doradczych ustala się indywidualnie.

 

Kontakt

Agencja Celna AGCEL Sp. z o.o.
ul. Radomska 53
27-200 Starachowice
NIP: 663-000-17-48

Biuro:
tel./fax: +48 41 274 49 38
biuro@agcel.eu
agcel2@hoga.pl

Rafał Cichoń:
tel. kom.: +48 601 548 002
rafal@agcel.eu